Artykuł dotyczący stresu posttraumatycznego (PTSD) oraz wsparcia psychologicznego dla żołnierzy powracających z Iraku oraz wyjeżdżających na tę misję.
Polska Zbrojna nr 43 z 24 października 2004 r.

zapach